راه های وصول چک و سفته

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود .

باید دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند .

اگر وجه سفته پرداخت شد . که خب قضیه تمام است .

ولی در صورت عدم پرداخت دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید .

سفته را واخواست کند به کمک وکیل چک و سفته . واخواست اعتراض رسمی است .

به سفته ای که در سر رسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید .

از آنجا که این اعتراض باید رسما توسط وکیل چک و سفته به صادرکننده ابلاغ شود .

واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود .

علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند .

در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور

پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.

سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند .

مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد .

پولش را طلب کند بپردازد. همه ی اینها با کمک وکیل چک و سفته قابل حل است .

وکیل چک و سفته

    09127045177

ارتباط با وکلای پایه یک دادگستری

چه روش های برای وصول چک برگشتی وجود دارد؟

١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری:

دارنده‌ی چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد بعد به وکیل چک و سفته مراجعه کند .

٢- اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت:

۱) فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است؛

۲) باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد؛

۳) صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛

۴) به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است.

۵) ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود.

٣- اقامه‌ی دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست‌ :

اوّلاً- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است.

ثانیاً- صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد.

وکیل چک و سفته در وکالت آنلاین

وکیل چک و سفته

هزینه وکیل چک برگشتی

وکیل متخصص چک

بهترین وکیل چک

وکیل چک برگشتی

وکیل دعاوی چک

وکیل برای وصول چک

وکالت در وصول چک

وکیل جهت وصول چک

و در آخر اگر نیازمند بهترین وکیل چک و سفته هستید و از هزینه وکیل چک و سفته برگشتی اطلاعی ندارید .

ما بهترین وکیل های متخصص چک و سفته را به شما ارائه می دهیم .

یا به هر طریقی برای دعاوی چک و سفته وکیل متخصص چک و سفته می خواهید .

برای وکالت در وصول چک و همچنین جهت وصول چک و سفته مورد نظر چک و سفته

برگشتی خود را به بهترین وکیل های متخصص چک و سفته ما بسپارید .

دفتر وکالت آنلاین با دارا بودن مجرب ترین وکلای خانواده،چک و سفته،دادگستری، طلاق توافقی و ملکی تمامی پرونده های قضائی شما را در سریع ترین زمان و ارزان انجام می دهد.