مقالات

اهداف سیاست های مالی

اهداف سیاست های مالی

اهداف سیاست های مالی

دولت ها همواره از وضع و اعمال سیاست های مالی اهداف مختلفی را دنبال می کنند .

که مهم ترین آنها عبارتند از : حفظ اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و حفظ موازنه تراز پرداخت ها.[1] ذیلا به نحو مختصر این اهداف چهارگانه  مورد توجه قرار می گیرند:

حفظ اشتغال کامل:

[2] اشتغال كامل به معني استفاده مطلوب و كامل از عوامل توليد و از جمله نيروي كار جامعه است . معمولا جمعيت يك كشور را  از نظر كار به دو گروه عمده يعني جمعيت فعّال و غير فعّال تقسيم مي كنند. جمعيت فعّال كه اصولا سني بين 18 تا 65 سال داشته و آماده كار هستند. همواره هدف هر دولت دراعمال  اهداف سیاست های مالی استفاده از درصد بالائي از نيروي كار فعّال كشور مي باشد.[3]

ثبات قيمت ها:

[4] ثابت نگه داشتن سطح عمومي قيمت ها و جلوگيري از تغييرات  شديد آن در جامعه يكي از اهداف سیاست های مالی مهم دولت ها مي باشد. افزايش بي رويه و صعودي قيمت ها كه تورم[5] ناميده مي شود يكي از موانع تحقق رشد اقتصادي در بسياري ازكشورها بشمار مي آيد. توّرم قدرت خريد افراد  را كاهش داده و موجب اخلال در نظم اقتصادي و اجتماعی نیز مي گردد. بنابراین سیاست های مالی دولت می تواند نقش مهمی در ثبات قیمت ها و کنترل تورم  اهداف سیاست های مالی ایفا نماید.

رشد اقتصادی:

[7] قدمت رشد و توسعه به اندازه دانش اقتصاد است. همه اقتصاددانان بزرگ کلاسیک در سده‌های هجدهم و نوزدهم، اقتصاددان توسعه بوده و در چگونگی پیشرفت ملت‌ها سخن گفته‌اند. پیشرفت و رفاه مادّی انسان‌ها و ملّت‌ها، به‌گونه‌ای سنّتی در پژوهش‌های اقتصادی جای داشته و از زمینه‌های مهم مطالعات اقتصاددانان متقدّم به‌شمار می‌رفته است.[8] رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است.[9] در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان‌گر رشد مداوم تولید است؛ که در اغلب موارد، با افزایش جمعیّت و یا معمولا با تغییرات اهداف سیاست های مالی

 

Goals of Financial Policies

 

 

[1]. سیاست مالی، رشد، ثبات قیمت ها و تراز تجاری، مجله تازه های اقتصاد، شماره 80، شهریور 1378، ص 50.

[2]. Full employment.

[3]. Hayek, Friedrich, Full employment, planning and inflation, Institute of Public Affairs Review 4 (6) (Melbourne, Australia 1950), p.176

[4]. Price stability

[5].Inflation

[7]. Economic growth

[8]. فراهانی‌فرد، سعید؛ توسعه پایدار بر محور عدالت، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384، سال پنجم، ص92.

[9]. متوسلی، محمود؛ توسعه اقتصادی، تهران، سمت، 1382، چاپ اول، ص11.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *