مقالات

سازمان منابع طبيعی

سازمان منابع طبیعی

سازمان منابع طبيعی

نخستين قانون تشکیل وزارت سازمان منابع طبیعی در سال 1347 تصويب شد .

به موجب ماده يك اين قانون به منظور حفظ و حمایت و اصلاح خاک‌های کشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آنها . و هم چنین حفظ و حمایت و توسعه وتکثیر و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی (‌جنگلها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و هم چنین آبزیان آب‌های داخلی) وزارت منابع طبیعی‌تشکیل می‌گردد .  در ماده 2 اين قانون آمده است از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی ایران و مؤسسات تابع آن با دارایی و بودجه و کارکنان مربوط به وزارت  سازمان منابع طبیعی منتقل‌می‌گردد.

در 16 فروردين ماه 1391 نمايندگان مجلس به لایحه یک فوریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور راي مثبت دادند.

به موجب ماده 1 اين قانون  وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات سازمان امور اراضی به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، به عنوان سازمانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی منتقل مي شود.

كه داراي شخصیت حقوقی مستقل است و  نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی ناشی از حقوق مالکیت موضوع این قانون در مراجع اداری و قضائی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل یا حق توکیل به مدیران سازمان را دارد.

ماده 2 اين قانون در تعريف سازمان منابع طبيعي مقرر مي دارد: «سازمان منابع طبیعی عبارت است از کلیه عرصه و اعیانی جنگلها، مراتع، بیشه‌های طبیعی، اراضی جنگلی، چمنزارها، بوته‌زارها، نیزارها، تالابها، مردابها، اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، اراضی موات، اراضی خالصه، اراضی دولتی، اراضی بیابانی و کوهستانی، کویر‌ها، شنزارها، منابع خاک، آبراهه‌ها، بستر دریاها، دریاچه‌ها، خلیج‌ها، جزایر، جنگلهای دست‌کاشت، پارکهای آبخیز، پارکهای جنگلی،  نهالستان‌ها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و ذخایر ژنتیکی عمومی، زیست بومهای طبیعی و اجزاء آن، جنگلها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان برای احیاء، اصلاح و تبدیل منابع ایجاد می‌شود و سایر منابع مشابه که توسط وزارت و سازمانها و واحدهای تابعه ایجاد شده یا می‌شود.

Natural Resources Organization

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *